Διεθνής Δήλωση Κλείσιμου PAN SAICM IP4.2

0
Διεθνής Δήλωση Κλείσιμου PAN SAICM IP4.2

6 Μαρτίου 2023 / Elnard Arellano / Χωρίς κατηγορία

(Παρέδωσε η Susan Haffmans της PAN Γερμανίας για λογαριασμό της PAN International)

Ευχαριστώ κυρία Συμπρόεδρε για την ευκαιρία να κάνουμε την τελική μας δήλωση. Μιλάω εκ μέρους του Pesticide Action Network International, ενός παγκόσμιου δικτύου 600 ομάδων που εκπροσωπούν ΟΚΠ, αγρότες, γυναίκες και εργάτες της γεωργίας.

Η PAN έχει συμμετάσχει στη διαδικασία SAICM από την αρχή και είναι πλήρως αφοσιωμένη στον στόχο της SAICM ελαχιστοποιούν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις των χημικών ουσιών, ιδιαίτερα των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η παγκόσμια παραγωγή χημικών πρόκειται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030, αυξάνοντας τη ρύπανση και επιταχύνοντας καταστροφικές παρακμή στη φύση και προκαλώντας ασθένειες και απώλειες ζωών. Εμείς ως ενδιαφερόμενοι δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την παγκόσμια έκτακτη ανάγκη.

Για την PAN International πρωταρχικό μας μέλημα είναι το θέμα των φυτοφαρμάκων ιδιαίτερα, των Υψηλά Επικίνδυνων Φαρμάκων. Τα HHP αποτελούν ένα σχετικά μικρό μερίδιο όλων των φυτοφαρμάκων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, και ωστόσο προκαλούν τη μεγαλύτερη βλάβη. Όπως αναφέρουν οι FAO και ΠΟΥ, [I quote] «Η συνεχής χρήση των HHP υπονομεύει την επίτευξη πολλών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) λόγω των δυσμενών επιπτώσεών τους στην υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις»..

Υπολογίζονται 385 εκατομμύρια ακούσιες δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα κάθε χρόνο, ένας άγνωστος αριθμός μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών τύπων καρκίνου και πάνω από 150.000 αυτοκτονίες που σχετίζονται με φυτοφάρμακα. Η Αφρικανική Ομάδα μας υπενθύμισε εδώ ότι πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένας αγρότης, ένας εργαζόμενος, μια οικογένεια ή ένα παιδί που βλάπτεται από φυτοφάρμακα και κάθε περίπτωση δηλητηρίασης έχει ευρύτερο αντίκτυπο στην οικογένεια, την κοινότητα και την οικονομική τους ευημερία.

Λύσεις υπάρχουν. Τα HHPs έχουν καταργηθεί με επιτυχία από τη γεωργία σε πολλές χώρες χωρίς να επηρεάζεται η γεωργική παραγωγικότητα.[1] Οι εθνικές απαγορεύσεις των HHPs είναι μια αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή παρέμβαση για τη μείωση των θανάτων και της βλάβης από δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα.[2]

Ως εκ τούτου, επικροτούμε την Αφρικανική Ομάδα για την πρόταση μιας Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα άκρως επικίνδυνα φυτοφάρμακα για την παροχή μιας ισχυρής και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια διαδικασία για την προώθηση της προόδου. Ελπίζουμε ότι θα πετύχει παρόμοιες επιτυχίες με την Παγκόσμια Συμμαχία για την Εξάλειψη Μολύβδου. Καλούμε όλους τους Ενδιαφερομένους εδώ για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Απαιτείται επειγόντως συντονισμένη διεθνής δράση, μεταξύ άλλων μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ κυβερνήσεων, διακυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων αγροτών και συνδικάτων εργαζομένων στη γεωργία, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την παροχή στήριξης στις χώρες.

Τέλος, κυρία Συμπρόεδροι και κυρία Πρόεδρε, ελπίζουμε ότι θα υιοθετήσουμε ένα ισχυρό, φιλόδοξο πλαίσιο στη Βόννη που θα διασφάλιζε ένα τοξικό ελεύθερο μέλλον και το δικαίωμα για ένα υγιές περιβάλλον όπως διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με όλους σας για αυτόν τον στόχο.


[1] FAO/WHO 2019, Αποτοξίνωση της γεωργίας και της υγείας από εξαιρετικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα

[2] ΠΟΥ/FAO 2020, Πρόληψη της αυτοκτονίας: ένας πόρος για τους καταχωρητές και τις ρυθμιστικές αρχές φυτοφαρμάκων

Schreibe einen Kommentar