Εκμάθηση ευέλικτων ρομποτικών δεξιοτήτων κίνησης μιμούμενοι τα ζώα

0
Εκμάθηση ευέλικτων ρομποτικών δεξιοτήτων κίνησης μιμούμενοι τα ζώα

Η έρευνά μας για τη μίμηση ζώων κέρδισε το βραβείο καλύτερου χαρτιού του RSS 2020! Χάρη στον Jason Peng και τους συνεργάτες. Δείτε το ιστοσελίδα του έργου.

Δείτε το σχετικό αποθετήριο με τετράποδη κίνηση μοντέλου πρόβλεψης-ελέγχου (MPC) και την έρευνα μίμησης κίνησης στο https://github.com/google-research/motion_imitation

Προστέθηκε επίσης ετικέτα σε μια έκδοση github των Bullet Physics και PyBullet, και οι δύο έκδοση 3.05. Η έκδοση χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα μίμησης κίνησης και περιλαμβάνει επίσης διάφορες βελτιώσεις για την παραμορφώσιμη προσομοίωση με μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (FEM), από τους Xuchen Han και Chuyuan Fu.

https://github.com/bulletphysics/bullet3/releases

Schreibe einen Kommentar