Ξεπεράστε το Homegrown – Whizible : Εργαλείο ενσωμάτωσης για οργανισμούς υπηρεσιών.

0
Ξεπεράστε το Homegrown – Whizible : Εργαλείο ενσωμάτωσης για οργανισμούς υπηρεσιών.

Ο πάροχος Industry Standard Product διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας του οργανισμού, διευκολύνοντας τη δουλειά των εσωτερικών εργαζομένων.

Όταν οι οργανισμοί χρησιμοποιούν εγχώρια συστήματα, η λήψη αποφάσεων μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς μπορεί να χρειαστούν μέρες για να λυθεί μια κατάσταση χωρίς να ληφθεί υπόψη κανένα χρονικό πλαίσιο. Με τη βοήθεια των παρόχων Industry Standard Product, είναι ευθύνη των παρόχων να λύσουν ένα ζήτημα εντός χρονικού πλαισίου, καθώς είναι υπόλογοι στον οργανισμό. Αυτό επιτρέπει ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης στον οργανισμό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν και οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι τα διαθέσιμα προϊόντα χρεώνουν περισσότερο και ότι θα επηρέαζε πολύ τον προϋπολογισμό της εταιρείας, είναι εσφαλμένη υπόθεση. Η υιοθέτηση προϊόντων βιομηχανικών προτύπων εξοικονομεί τον προϋπολογισμό σας μακροπρόθεσμα. Εξαλείφει το κόστος στερέωσης, συντήρησης και κατασκευής και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων για τον οργανισμό. Ταυτόχρονα, μπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας που ενσωματώνονται στα προϊόντα.

Λοιπόν, τι περιμένεις; Άλλαξε κατεύθυνση! Αναθέστε τα εγχώρια εργαλεία σας τώρα!

Επικοινωνήστε μαζί μας για Δωρεάν Διαβούλευση

Schreibe einen Kommentar