Πώς να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας

0
Πώς να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας

Κάνοντας τη μετάβαση στο ISO 20022: Πώς να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας

Τώρα που η τράπεζά σας θέλει να κάνει τη μετάβαση στο ISO20022, μπορεί να αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αυτή η ανάρτηση ιστολογίου θα περιγράψει τα οφέλη του ISO 20022 και πώς να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας.
Το ISO 20022 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή οικονομικών μηνυμάτων που επιτρέπει στις τράπεζες να ανταλλάσσουν μηνύματα σε συνεπή και πλούσια σε δεδομένα μορφή. Τα οφέλη του ISO 20022 περιλαμβάνουν βελτιωμένη απόδοση, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη εμπειρία πελάτη. Ωστόσο, η μετάβαση στο ISO 20022 μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς απαιτεί από τις τράπεζες να επενδύσουν σε νέα τεχνολογία και διαδικασίες.
Υπάρχουν πέντε προσεγγίσεις για τη μετάβαση στο ISO 20022: πλήρης μετατροπή, μερική μετατροπή, ανταλλαγή μηνυμάτων πολλαπλών μορφών, ανταλλαγή μηνυμάτων πύλης και μετατροπή βάσει αρχείων. Κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή για την τράπεζά σας.
Η μετάβαση στο ISO 20022 περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του σχεδιασμού, της δοκιμής και της εφαρμογής του νέου συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση στο ISO 20022 εξαρτάται από την επιλεγμένη προσέγγιση, αλλά συνήθως μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες έως δύο χρόνια.
Γιατί να μεταβείτε στο ISO 20022
Εκτός από την ανάγκη συμμόρφωσης, υπάρχουν πολλά οφέλη από τη μετάβαση στο ISO 20022, το νέο παγκόσμιο πρότυπο για την ανταλλαγή οικονομικών μηνυμάτων. Η πιο σημαντική επιχειρηματική αξία προέρχεται από το γεγονός ότι θα επιτρέψει στις τράπεζες να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές πιο γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το ISO 20022 επιτρέπει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των πληρωμών, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος. Επιπλέον, το ISO 20022 παρέχει έναν πιο τυποποιημένο τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τραπεζών, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κόστος και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα.
Οι προκλήσεις του ISO 20022.
Παρά τα πολλά αυτά οφέλη, υπάρχουν επίσης ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση στο ISO 20022. Πρώτον, θα απαιτηθεί σημαντική επένδυση χρόνου, πόρων και τεχνογνωσίας από τις τράπεζες προκειμένου να γίνει η μετάβαση. Δεύτερον, επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη κοινής κατανόησης και συμφωνίας μεταξύ των τραπεζών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του ISO20022. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υιοθέτηση ή ακόμη και σε ασυμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών τραπεζικών συστημάτων. Τέλος, επειδή το ISO 20022 είναι ένα τόσο πλούσιο πρότυπο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα για σφάλματα κατά την εφαρμογή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπές στις επιχειρήσεις ή ακόμα και οικονομικές απώλειες.
Πώς να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας
Όταν αποφασίζετε πώς να μεταβείτε στο ISO20022, υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει η τράπεζά σας:
  1. Κάντο μόνος σου χρησιμοποιώντας εργαλεία επιτάχυνσης: Η τράπεζά σας ολοκληρώνει μόνη της όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, δοκιμής και εφαρμογής του νέου συστήματος.
  2. Αγοράστε μια προσαρμόσιμη λύση εκτός ραφιού: Η τράπεζά σας αγοράζει μια ολοκληρωμένη λύση ISO 20022 από έναν πωλητή.
  3. Εξωτερική ανάθεση του έργου: Η τράπεζά σας αναθέτει ολόκληρο το έργο σε τρίτο πάροχο.
Τα υπέρ και τα κατά της κάθε προσέγγισης
Κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα πρέπει να εξετάσει η τράπεζά σας πριν λάβει μια απόφαση.
Κάνοντάς το μόνος σου μπορεί να είναι η πιο οικονομική επιλογή, αλλά ενέχει και τον μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς η τράπεζά σας θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιτυχία ή την αποτυχία του έργου.
Η αγορά μιας λύσης εκτός αγοράς μπορεί να συμβάλει στη μείωση μέρους αυτού του κινδύνου και μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία που η τράπεζά σας μπορεί να μην έχει εσωτερικά. Ωστόσο, η επιλογή του σωστού πωλητή είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Η εξωτερική ανάθεση του έργου μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση ορισμένων από τους κινδύνους, αλλά συνοδεύεται από το δικό του σύνολο κινδύνων και προκλήσεων (π.χ. εύρεση ενός αξιόπιστου τρίτου παρόχου).
Κάνοντας τη μετάβαση σε ISO20022
Το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στο ISO 20022 είναι να αξιολογήσετε την τρέχουσα υποδομή και τις δυνατότητες της τράπεζάς σας. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη απογραφής των τρεχόντων συστημάτων, διαδικασιών και προτύπων δεδομένων σας. Μόλις κατανοήσετε ξεκάθαρα την τρέχουσα κατάσταση της τράπεζάς σας, μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε ένα σχέδιο για τον τρόπο μετάβασης στο ISO20022. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή αντιστοίχιση της τρέχουσας υποδομής σας στο νέο πρότυπο.
Το δεύτερο βήμα είναι να επιλέξετε μια στρατηγική μετεγκατάστασης που έχει νόημα για την τράπεζά σας. Υπάρχουν πέντε προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι τράπεζες κατά τη μετάβαση στο ISO 20022: μεγάλη έκρηξη, σταδιακή, παράλληλη, σταδιακή ή επιλεκτική. Κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε αυτή που έχει τη μεγαλύτερη λογική για τις μοναδικές συνθήκες της τράπεζάς σας.
Το τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή του σχεδίου μετανάστευσης. Αυτό θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αλλαγών στα συστήματα, τις διαδικασίες και τα πρότυπα δεδομένων σας προκειμένου να συμμορφωθείτε με το ISO20022. Είναι σημαντικό να δοκιμάστε αυτές τις αλλαγές προσεκτικά πριν μεταβείτε ζωντανά μαζί τους για να αποφύγετε τυχόν διακοπές στην υπηρεσία.
Το τέταρτο και τελευταίο βήμα είναι να ξεκινήσετε με το ISO 20022. Αυτό σημαίνει να κάνετε τη μετάβαση από τα παλιά σας συστήματα και διαδικασίες στα νέα που είναι συμβατά με το ISO20022. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε στενά αφού βγείτε ζωντανά, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν όπως αναμένεται και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα συμμόρφωσης.
συμπέρασμα
Η μετάβαση στο ISO 20022 μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο για τις τράπεζες, αλλά τα οφέλη από αυτήν είναι σαφή. Αφιερώνοντας χρόνο για να επιλέξετε τη σωστή προσέγγιση για την τράπεζά σας, μπορείτε να κάνετε τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή και απρόσκοπτη. Και, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι είστε προετοιμασμένοι για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Το aplonHUB της Payment Components είναι μια ελαφριά εφαρμογή ανταλλαγής οικονομικών μηνυμάτων που χειρίζεται όλες τις ροές πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό, ικανή να εκσυγχρονίσει τα συστήματα πληρωμών σε κλάσμα χρόνου και πόρων και είναι ιδανική για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όλων των μεγεθών.
Μας Βιβλιοθήκες FINaplo μπορεί να επιταχύνει την εσωτερική σας ανάπτυξη και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε, να επικυρώσετε και να μεταφράσετε τα οικονομικά σας μηνύματα, να εξαλείψετε την πολυπλοκότητα και να παραμείνετε συμβατοί ανά πάσα στιγμή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Schreibe einen Kommentar