Το Συμβούλιο της Νέας Υόρκης θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του νόμου περί διαφάνειας αμοιβών της πόλης για να επιβάλλει γνωστοποιήσεις σχετικά με μπόνους, ίδια κεφάλαια και άλλες αποζημιώσεις «μη μισθών»

0
Το Συμβούλιο της Νέας Υόρκης θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του νόμου περί διαφάνειας αμοιβών της πόλης για να επιβάλλει γνωστοποιήσεις σχετικά με μπόνους, ίδια κεφάλαια και άλλες αποζημιώσεις «μη μισθών»

ΕΝΑ προτεινόμενο διάταγμα έχει εισαχθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης για να επεκτείνει σημαντικά τον υφιστάμενο νόμο περί διαφάνειας των αμοιβών της Νέας Υόρκης.

Όπως έχουμε αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ισχύων νόμος απαιτεί από τους περισσότερους εργοδότες της Νέας Υόρκης να αποκαλύπτουν τον ελάχιστο και μέγιστο μισθό ή ωρομίσθιο για ανοιχτούς ρόλους σε αποσπάσεις για εργασία, προαγωγές ή ευκαιρίες μεταγραφής. Προς το παρόν, ένας εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλάβει μόνο τον «βασικό ετήσιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστό αμοιβής» και δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει στην απόσπαση άλλες μορφές αποζημίωσης ή παροχών που προσφέρονται.

Η προτεινόμενη τροποποίηση θα επεκτείνει αυτές τις υποχρεώσεις ώστε να απαιτεί επίσης ότι οι διαφημίσεις και οι αναρτήσεις για θέσεις εργασίας, προαγωγές και ευκαιρίες μεταγραφής περιλαμβάνουν «περιγραφή της θέσης εργασίας, προαγωγής ή ευκαιρίας μετάθεσης και της μη μισθολογικής ή μη αμοιβής για τέτοια θέση» στην απόσπαση ή διαφήμιση. Η πρόταση αναφέρει ότι «[s]Οι πληροφορίες αποζημίωσης θα περιλαμβάνουν μπόνους, παροχές, μετοχές, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης και μετοχές ή ιδιοκτησία, εάν υπάρχουν.“ Δεν είναι σαφές ποιο επίπεδο ειδικότητας θα περιμένει ο Δήμος στην «περιγραφή» τέτοιων άλλων στοιχείων αποζημίωσης, αλλά η προτεινόμενη επέκταση του νόμου για να συμπεριλάβει μια τέτοια περιγραφή είναι αξιοσημείωτη.

Επιπλέον, η προτεινόμενη τροποποίηση θα καθιστούσε παράνομη για τους εργοδότες να μην αποκαλύπτουν στους τρέχοντες εργαζομένους – σε ετήσια βάση καθώς και κατόπιν αιτήματος ενός εργαζομένου – το «εύρος της αποζημίωσης» για τον τίτλο εργασίας αυτού του εργαζομένου, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, των παροχών, των αποθεμάτων , ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης και μετοχές ή ιδιοκτησία.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Αστικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου για επανεξέταση. Εάν τελικά θεσπιστούν, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ 120 ημέρες μετά τη θέσπιση νόμου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε ενημερώσεις.

Schreibe einen Kommentar