Ψηφιακό Εμπόριο | Συμβουλευτείτε τη Διοίκηση

0

Για δεκαετίες, το καταναλωτικό τοπίο κυριαρχείται από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ας ορίσουμε το cCommerce ως τη χρήση του διαδικτύου για την αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως, όλο και περισσότερο, το τοπίο τείνει προς κάτι που ονομάζεται ψηφιακό εμπόριο.

Το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να ακούγεται σαν συνώνυμο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, αλλά τα δύο είναι ουσιαστικά διαφορετικά. Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε τον ορισμό του ψηφιακού εμπορίου, καθώς και τι το διακρίνει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα εξετάσουμε επίσης ορισμένα παραδείγματα και πρόσφατες τάσεις στο ψηφιακό εμπόριο και τη συμβουλευτική στο ψηφιακό εμπόριο.

Ψηφιακό Εμπόριο

Τι είναι το ψηφιακό εμπόριο;

Πρώτα ας θέσουμε το προφανές ερώτημα: τι είναι το ψηφιακό εμπόριο; Ο ορισμός του ψηφιακού εμπορίου περιλαμβάνει την αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Το ψηφιακό εμπόριο περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση κάθε στοιχείου της διεπαφής αγοραστή-πωλητή, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, των περιγραφών προϊόντων, των αναλυτικών στοιχείων, της εμπειρίας χρήστη, των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και της εκπλήρωσης παραγγελιών.

Ψηφιακό Εμπόριο vs. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ?

Τώρα ας δούμε το ψηφιακό εμπόριο έναντι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι δυο τους έχουν πολλά κοινά. Ωστόσο, διαφέρουν επίσης με σημαντικούς τρόπους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει κάποια ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ το ψηφιακό εμπόριο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε κάθε στάδιο της διαδρομής του πελάτη. Πολλοί ιστότοποι διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά άλλες πλατφόρμες —όπως οι εφαρμογές, η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα— περιορίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ψηφιακό εμπόριο, αντίθετα, είναι «αγνωστικιστικό για συσκευές» και προσπαθεί προς ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει μια ποικιλία πλατφορμών.

Και οι δύο έχουν διαφορετικούς στόχους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά κυρίως τις πωλήσεις και τις συναλλαγές. Η αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου αφορά κυρίως τα συνολικά έσοδα μείον το κόστος αποθέματος. Ο στόχος του ψηφιακού εμπορίου σχετίζεται περισσότερο με τη δέσμευση σε όλη τη διαδικασία αγοράς—εξ ου και η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του με κινητές συσκευές και άλλες μορφές ψηφιακού περιεχομένου. Η αξία του ψηφιακού εμπορίου σχετίζεται κυρίως με την αξία ζωής του πελάτη (CLV), η οποία περιγράφει το ποσό των εσόδων που προσφέρει ένας συγκεκριμένος πελάτης κατά τη διάρκεια της δια βίου δέσμευσής του με μια συγκεκριμένη επωνυμία. Διατηρώντας τους ίδιους καταναλωτές αφοσιωμένους, οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν χαμηλά το κόστος μάρκετινγκ.

Γιατί είναι σημαντικό το ψηφιακό εμπόριο;

Στη συνέχεια, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί το ψηφιακό εμπόριο είναι σημαντικό. Περιλαμβάνοντας τις δυνάμεις της αυτοματοποίησης, της προηγμένης ανάλυσης και του πολλαπλασιασμού νέων πλατφορμών, το ψηφιακό εμπόριο αντιπροσωπεύει το μέλλον των αλληλεπιδράσεων επιχείρησης-πελάτη. Το ψηφιακό εμπόριο επιτρέπει στις εταιρείες να συναντούν τους καταναλωτές όπου κι αν βρίσκονται.

Επιπλέον, το ψηφιακό εμπόριο επιτρέπει στις εταιρείες να αυτοματοποιούν κάθε πτυχή των πωλήσεων, γεγονός που τις βοηθά να ελαχιστοποιούν το κόστος ενώ διαχειρίζονται ευαίσθητες διαδικασίες όπως οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε κλίμακα. Αυτοματοποιώντας τις πιο σύνθετες πτυχές των λειτουργιών τους, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εμπόριο για να διατηρήσουν τους πελάτες αφοσιωμένους στην ποιότητα και την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών οι ίδιες.

Παραδείγματα Ψηφιακού Εμπορίου

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το ψηφιακό εμπόριο, ας δούμε μερικά παραδείγματα ψηφιακού εμπορίου.

Το πιο προφανές παράδειγμα ψηφιακού εμπορίου είναι ο διαδικτυακός γίγαντας λιανικής, η Amazon. Η χρήση του ψηφιακού εμπορίου από την Amazon επιτρέπει στους πελάτες σε όλο τον κόσμο να περιηγούνται στο απόθεμα της Amazon και να κάνουν αγορές. Η υποδομή της Amazon καθορίζει αυτόματα τον τρόπο εμπορίας, αποθήκευσης και αποστολής των προϊόντων. Ακόμη και η πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων εξυπηρέτησης πελατών είναι αυτοματοποιημένες, με την ανθρώπινη παρέμβαση να απαιτείται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να αφορά και υπηρεσίες. Μια πλατφόρμα όπως το Upwork επιτρέπει στους επαγγελματίες να εμπορεύονται τις υπηρεσίες τους σε πελάτες, με όλη τη διαδικασία να διευκολύνεται από τις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες της Upwork.

Τάσεις Ψηφιακού Εμπορίου

Ας εξετάσουμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στο ψηφιακό εμπόριο, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή το ψηφιακό εμπόριο για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Διαδραστικά προϊόντα

Πλατφόρμες όπως το VR και το AR παρέχουν νέα όρια για την αφοσίωση των πελατών. Οι εταιρείες ψηφιακού εμπορίου διερευνούν νέους τρόπους για να εκμεταλλευτούν αυτά τα σύνορα, όπως η παροχή ψηφιακών χώρων τοποθέτησης στους πελάτες ώστε να «δοκιμάζουν» ρούχα πριν τα αγοράσουν.

Ολοκληρωμένο Μάρκετινγκ

Οι εταιρείες ψηφιακού εμπορίου δημιουργούν όλο και περισσότερο πλήρως συνεκτικές καμπάνιες μάρκετινγκ που ακολουθούν τους καταναλωτές από πλατφόρμα σε πλατφόρμα και από σημείο επαφής σε σημείο επαφής. Αυτό κρατά τους πελάτες αφοσιωμένους στο οικοσύστημα πολλαπλών πλατφορμών και πολλαπλών καναλιών της μάρκας.

Αναλύσεις πελατών

Το ψηφιακό εμπόριο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την παροχή τεράστιων νέων συνόλων δεδομένων με πρωτοφανή ευαισθησία, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις συμπεριφορές και τις προτιμήσεις των πελατών τους.

Αυτοματοποίηση

Καθώς οι εταιρείες αναπτύσσονται, οι δραστηριότητές τους αρχίζουν να περιλαμβάνουν περισσότερα κινούμενα μέρη. Αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά το ψηφιακό εμπόριο τους δίνει τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους για να ελαχιστοποιήσουν την πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εμπόριο για να αυτοματοποιήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτων και την αποστολή.

Εξατομίκευση

Έχετε παρατηρήσει ότι σχεδόν κάθε ιστότοπος που επισκέπτεστε σήμερα σας ζητά να αποδεχτείτε κάποιο πακέτο cookies; Αυτά τα cookies επιτρέπουν στις εταιρείες να προσαρμόσουν την εμπειρία σας. Οι πιο εξατομικευμένες εμπειρίες οδηγούν σε βαθύτερη αφοσίωση και μεγαλύτερες πωλήσεις.

Συμβουλευτική Ψηφιακού Εμπορίου

Η αυξανόμενη επικράτηση του ψηφιακού εμπορίου αναγκάζει περισσότερες εταιρείες να το υιοθετήσουν προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι περισσότερες εταιρείες συμβούλων προσφέρουν υπηρεσίες στο ψηφιακό εμπόριο. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλών σε μπουτίκ ψηφιακού εμπορίου ειδικεύονται στην πρακτική αυτή και μεγαλύτερες εταιρείες όπως η Accenture και η BCG προσφέρουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακού εμπορίου.

συμπέρασμα

Η δύναμη του Διαδικτύου έχει δώσει στις εταιρείες άνευ προηγουμένου δυνατότητες να αυξήσουν την εμβέλειά τους σε μια πραγματικά παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, η λειτουργία σε αυτή την κλίμακα παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερες προκλήσεις. Ως εκ τούτου, η άνοδος του ψηφιακού εμπορίου είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στο επιχειρηματικό τοπίο. Με την αυτοματοποίηση κάθε πιθανής πτυχής της εμπειρίας του πελάτη, το ψηφιακό εμπόριο επιτρέπει στις εταιρείες να ελαχιστοποιούν την πολυπλοκότητα και να μεγιστοποιούν τη δέσμευση των πελατών.

Επιπρόσθετοι πόροι:

Schreibe einen Kommentar