4 Ανοιχτές περιπτώσεις τραπεζικής χρήσης που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

0
4 Ανοιχτές περιπτώσεις τραπεζικής χρήσης που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

4 Ανοιχτές περιπτώσεις τραπεζικής χρήσης που οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η ανοιχτή τραπεζική αλλάζει εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αν διαβάσετε αυτό το ιστολόγιο, πιθανότατα το γνωρίζετε ήδη, καθώς είναι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα για έρευνα και ενημέρωση, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Αυτή τη φορά εξετάζουμε τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανοιχτής τραπεζικής χρήσης που πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σχετικές για να γνωρίζετε, καθώς και τι ακολουθεί με το ανοιχτό πλαίσιο API Finance που ανακοινώθηκε από το «Berlin Group».
1. Επιτάχυνση διαδικασίας KYC
Οι διαδικασίες Know Your Customer (KYC) αποτελούν μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης του πελάτη και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονται οι τράπεζες για να βοηθήσουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων – π.χ. χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος. Πρακτικά, η διαδικασία KYC αποτελείται από διάφορα βήματα που περιλαμβάνουν την επαλήθευση της ταυτότητας και των εγγράφων απόδειξης διεύθυνσης. Χάρη στα συμβατά με το PSD2 open banking API, είναι πλέον δυνατό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιταχύνουν δραματικά την ταχύτητα για τέτοιες χρονοβόρες διαδικασίες και να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης αυτοματοποιώντας ένα μεγάλο ποσοστό της διαδικασίας.
2. Επαλήθευση ταυτότητας πελάτη
Η επαλήθευση ταυτότητας πελάτη συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία KYC που περιγράψαμε στο προηγούμενο σημείο και συνήθως θεωρείται ανοιχτή τραπεζική προτεραιότητα για τράπεζες, εταιρείες πληρωμών και άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς. Οι αυστηρότερες απαιτήσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις που εισήχθησαν με το Strong Customer Authentication (SCA), ως μέρος του PSD2, κατέστησαν τις ανοιχτές τραπεζικές δυνατότητες ακόμη πιο απαραίτητες για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας.
3. Προσωπική και Επιχειρηματική Οικονομική Διαχείριση
Η ανοιχτή τραπεζική κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον το τι είναι δυνατόν να προσφέρουμε στους πελάτες όσον αφορά την προσωπική και επιχειρηματική οικονομική διαχείριση. Επιτρέπει την αύξηση της αφοσίωσης των πελατών με πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα και παρέχοντας μια συγκεντρωτική προβολή όλων των λογαριασμών τους σε μία μόνο εφαρμογή. Αυτή η νέα ευκαιρία για τις τράπεζες να αναλύουν τεράστιες ποσότητες οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο τους επιτρέπει να προσφέρουν στους πελάτες μια εξατομικευμένη εμπειρία με εξατομικευμένες πληροφορίες και προτάσεις.
4. Αλγόριθμος και υπολογισμοί βαθμολόγησης πιστωτικού κινδύνου
Χάρη στα API, τη συγκέντρωση λογαριασμών και τη χρήση αλγορίθμων με μηχανική εκμάθηση, η ανοιχτή τραπεζική επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν ριζικά τη βαθμολογία πίστωσης καθιστώντας την ταχύτερη, πιο αποτελεσματική και ακόμη πιο ασφαλή. Είναι πλέον πολύ πιο εύκολο να το ενσωματώσετε ως πρόσθετη υπηρεσία πάνω από μια υπάρχουσα εμπορική προσφορά, δίνοντας τη δυνατότητα να υπολογίζετε γρήγορα τα πιστωτικά σκορ των πελατών με βάση το εισόδημα, τα δάνεια και τους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς τους.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εάν πολλά από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν ήδη μεταμορφωθεί, θα έρθουν πολλές περισσότερες αλλαγές στο μέλλον. Εκτός από το Open Banking UK και την Αναθεωρημένη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2), βρίσκουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που κάνει ο «Όμιλος του Βερολίνου».
ο «Όμιλος Βερολίνου» είναι ένας ευρωπαϊκός συνασπισμός τραπεζών και Τρίτων Παρόχων (TPPs), συμπεριλαμβανομένων τόσο των Παρόχων Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμών (PISP) ​​όσο και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού (AISP). Οι εταιρείες που αποτελούν μέρος αυτής της ομάδας εργάζονται για πρότυπα διαλειτουργικότητας πληρωμών και πρωτοβουλίες εναρμόνισης για τον καθορισμό ενός ανοιχτού και τυποποιημένου συστήματος. Τον Οκτώβριο του 2020, ανακοίνωσαν το ανοιχτό Finance API Framework, που σχεδιάστηκε πάνω από το εξέχον πλαίσιο διαλειτουργικότητας NextGenPSD2, που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα TPP, API πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Βασισμένο σε πρότυπα ανοιχτής βιομηχανίας όπως REST, JSON και ISO20022, το νέο ανοίξτε το Finance API Framework θα προσφέρει ένα εναρμονισμένο και διαλειτουργικό σύνολο API, επιτρέποντας σε τράπεζες και TPP να παρέχουν εμπλουτισμένα και βελτιωμένα δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες.
Εάν ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε περαιτέρω το παγκόσμιο κίνημα του Open Banking και τα οφέλη του, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την PaymentComponents και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε σε αυτό το μακρύ μονοπάτι με ασφάλεια.

Schreibe einen Kommentar